• Πότε πρέπει να απευθυνθώ στην UCI; +

  Μόλις διαπιστώσετε ότι αντιμετωπίζετε ή πρόκειται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην καταβολή των δόσεών σας. Είτε το πρόβλημα είναι προσωρινό, είτε μονιμότερο, υπάρχουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών σας για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και σε περίπτωση που το πρόβλημα παραταθεί πέραν της διάρκειας της ρύθμισης, η UCI μπορεί να εξετάσει την ανανέωσή της
 • Πόσο γραφειοκρατική είναι η διαδικασία; +

  Καθόλου. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αρκεί απλά να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα, να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να υπογράψετε τη σύμβαση της ρύθμισης
 • Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη ρύθμιση οφειλών δανείων ή καρτών; +

  Τα δικαιολογητικά αφορούν σε πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (τελευταίο εκκαθαριστικό - E1, τελευταίο Ε9 ή ΦΑΠ) και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αδυναμία καταβολών, ανάλογα με την αιτία που προκαλεί τη δυσχέρεια (για παράδειγμα κάρτα ανεργίας κ.λ.π.). Στην περίπτωση που σας ζητήσουμε κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό, θα είναι για να τεκμηριώσουμε την αδυναμία καταβολής.
 • Αν ρυθμίσω την οφειλή μου και ανακάμψω οικονομικά, μπορώ να διακόψω τη ρύθμιση δανείων ή καρτών και να επανέλθω στην κανονική μου δόση; +

  Ναι, η διακοπή της ρύθμισης οφειλών είναι εφικτή. Προκειμένου όμως να αποφευχθούν νέα προβλήματα στην καταβολή των δόσεων, θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη με ιδιαίτερη προσοχή τα νέα σας οικονομικά δεδομένα, ώστε να μην προκύψουν και στο μέλλον προβλήματα στην πληρωμή των δόσεων.
 • 1