Στη UCI ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Μοναδικό είναι το δάνειο του όπως μοναδικό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Aντίστοιχα μοναδικός είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε όλα τα εισερχόμενα αιτήματα προς επίλυση για περιπτώσεις δανείων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποπληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση που δεχόμαστε ένα αίτημα για προσωρινή ή μόνιμη διευθέτηση της αποπληρωμής του δανείου, το αντιμετωπίζουμε με την εξεύρεση μιας εξατομικευμένης ρύθμισης που πρέπει να ταιριάζει με την παρούσα κατάσταση του/των δανειολήπτη/ων.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις ενδεικτικές λύσεις που η UCI μπορεί να προσφέρει ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του δανειολήπτη.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλες οι λύσεις που αναγράφονται ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις . Επίσης ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σκοπό έχουμε πάντα να βοηθήσουμε τον δανειολήπτη να καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο του με αυτές.


Σημαντικό

Όλες οι λύσεις που περιγράφονται θα είναι αποτέλεσμα μελέτης κάθε μεμονωμένης περίπτωσης δανειολήπτη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από ενδελεχή αξιολόγηση η UCI καταλήγει σε αρνητική απόφαση (δηλαδή εκτιμάται ότι ο δανειολήπτης δε θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις παραπάνω λύσεις που εξετάστηκαν), τότε γνωστοποιεί αυτή της την απόφαση στο δανειολήπτη άμεσα, παρέχοντας λεπτομερείς επεξηγήσεις που να στηρίζουν την αρνητική της απόφαση.