Λύσεις που η UCI εξετάζει σε περιπτώσεις που η αδυναμία αποπληρωμής είναι μακροχρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην UCI, μπορούν να προταθούν οι παρακάτω λύσεις.


Παράταση της Διάρκειας του δανείου

Η UCI εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου με σκοπό την καταβολή μιας νέας μειωμένης μηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η επαναφορά του δανείου σε ενήμερη κατάσταση.*

Αναχρηματοδότηση

Η UCI εξετάζει το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης με νέους όρους του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου του δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση ζητείται πρόσθετη εμπράγματη εξασφάλιση ή/και επιπλέον εγγυητής/ές.*

*Οι μακροπρόθεσμες λύσεις που περιγράφονται παραπάνω θα είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης μελέτης της κάθε μια περίπτωσης, ανάλογα με τα στοιχεία που ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει. Η δυνατότητα ύπαρξης τους στο σύνολο τους, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι και οι ενδεικνυόμενες σε όλους τους πελάτες.