Μέτρα Στήριξης Πλημμυροπαθών

11 Σεπτεμβρίου, 2023

Στη UCI ΕΛΛΑΣ είμαστε δίπλα στους δανειολήπτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2023, και γι’ αυτό έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από ευνοϊκά μέτρα με σκοπό την άμεση και ουσιαστική υποστήριξή τους.

Ποιοι θεωρούνται Δικαιούχοι των Μέτρων Στήριξης της UCI ΕΛΛΑΣ

Δικαιούχοι των μέτρων στήριξης είναι όλοι οι δανειολήπτες που έχουν ιδιοκτησία σε ακίνητο ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις πληγείσες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα στήριξης αφορούν σε όλους όσους ο ταχυδρομικός κώδικας της κύριας κατοικίας τους ή/ και της επαγγελματικής τους στέγης περιλαμβάνεται στους ταχυδρομικούς κώδικες των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Προϋποθέσεις ένταξης

Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ο πληγέντας δανειολήπτης να ενταχθεί στα μέτρα στήριξης της UCI ΕΛΛΑΣ, είναι οι ακόλουθες:

  • Η υποβολή γραπτού αιτήματος προς τη UCI ΕΛΛΑΣ με αποστολή στο e-mail: lms@uci.com
  • Η προσκόμμιση εμπρόθεσμης βεβαίωσης υποβολής αίτησης από την ψηφιακή πλατφόρμα https://arogi.gov.gr/

Περιγραφή Μέτρων Στήριξης

Τα μέτρα στήριξης παρέχουν στους δανειολήπτες τις ακόλουθες διευκολύνσεις:

«Πάγωμα» της εξυπηρέτησης του δανείου με αναστολή καταβολής δόσεων

  • Παρέχεται η δυνατότητα «παγώματος» του δανείου με άμεση εφαρμογή αναστολής καταβολής δόσεων έως και 12 μήνες.
  • Στη λήξη της ρύθμισης αναστολής, το ποσό των δόσεων που έχουν αναβληθεί, κεφαλαιοποιείται και επιμερίζεται αυτόματα στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου, διατηρώντας αμετάβλητη τη συνολική υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα κεφαλαιοποιούνται πριν την εφαρμογή της ρύθμισης αναστολής και θα επιμερίζονται στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου
  • Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από την ημέρα της πυρκαγιάς έως και την ένταξη στα μέτρα στήριξης, παρέχεται ολική διαγραφή του συνόλου των τόκων, συμβατικών και υπερημερίας, που λογίστηκαν στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

Αναστολή ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης

  • Αναστολή όλων των ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης για όλους τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες
  • Το χρονικό διάστημα και η ημερομηνία εκκίνησης της αναστολής των ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης ορίζονται ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα και σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μέτρα Στήριξης της UCI ΕΛΛΑΣ για τους πυρόπληκτους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη UCI ΕΛΛΑΣ τηλεφωνικώς στο 210 7491855 ή 2107491803 και μέσω e-mail: lms@uci.com

Σχετικό αρχείο