Χορήγηση Υποτροφίας – Χορηγίες από Επιχειρήσεις (aueb.gr)

20 Νοεμβρίου, 2022

Η UCI ΕΛΛΑΣ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφίας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Full Time ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών https://www.mba.aueb.gr/ σε συνεργασία με το Διευθυντή ΜΒΑ του ΟΠΑ, καθηγητή Γιώργο Κουρέτα

Η UCI ΕΛΛΑΣ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφίας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Full Time ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών https://www.mba.aueb.gr/ σε συνεργασία με τοΔιευθυντή ΜΒΑ του ΟΠΑ, καθηγητή Γιώργο Κουρέτα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την καθοδήγηση των επιβλεπόντων καθηγητών τους, και τη συνεργασία στελεχών της UCI ΕΛΛΑΣ προχωρήσαν στη «Μελέτη και κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων».
Με την ολοκλήρωση της, οι φοιτητές παρουσίασαν τη διπλωματική τους εργασία στα στελέχη της UCI ΕΛΛΑΣ, η οποία ήταν δομημένη με άρτια επιστημονικά κριτήρια , αποδεικνύοντας το εξαιρετικό τους έργο και το υψηλό επίπεδο του προγράμματος του ΜΒΑ.
Η χορηγία του μεταπτυχιακού MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι η απαρχή μιας συνεργασίας της UCI ΕΛΛΑΣ με την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη στήριξη της και τη σύνδεση των αποφοίτων με την παραγωγική διαδικασία.

Γιώργος Βλαδενίδης Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων Normals σε UTPs)
Δημήτρης Κοσμόπουλος Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων UTPs σε NPLs)

Σχετικό αρχείο