Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένη η κατοικία σας από τους παρακάτω κινδύνους.

Φυσικά Φαινόμενα

  • Πυρκαγιά, Καπνός
  • Σεισμό

Καιρικά Φαινόμενα

  • Κεραυνό, Έκρηξη κλπ
  • Πλημμύρα, διάρρηξη σωληνώσεων κλπ
  • Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι
  • Πτώση δέντρων και κλαδιών κλπ

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

  • Θραύση κρυστάλλων
  • Στάσεις απεργίες, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες
  • Πτώση αεροσκάφους ή άλλων αντικειμένων

Διάρκεια

Το συμβόλαιο ανανεώνεται ετησίως.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μηνιαίως μαζί με την δόση του δανείου σας και υπολογίζεται με βάση το κόστος κατασκευής του ακινήτου.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;