Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali, το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένο το περιεχόμενο της κατοικίας σας από τους ίδιους κινδύνους που υπάρχουν στο πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας και επιπλέον για τον κίνδυνο της κλοπής / ληστείας (και οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν στην οικοδομή από την κλοπή).

Διάρκεια

Το συμβόλαιο ανανεώνεται ετησίως.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο πληρώνεται με εφάπαξ καταβολή και υπολογίζεται ως ποσοστό 2,55‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;