Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση θανάτου και μόνιμης ή ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα αποπληρώνοντας το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου του δανείου σας.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την διάρκεια του στεγαστικού σας δανείου.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μηνιαίως μαζί με την δόση του δανείου σας και υπολογίζεται πάνω στο ασφαλισμένο κεφάλαιο, ανάλογα με την ηλικία κα το φύλο του ασφαλισμένου.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;