Υπολογισμός μηνιαίων εξόδων

Είδος Δαπάνης
Έξοδα στεγαστικού δανείου/ενοικίου
,00
Έξοδα σούπερμαρκετ
,00
Έξοδα κίνησης (βενζίνη/πετρέλαιο)
,00
Έξοδα μεταφοράς (λεωφορεία / μετρό / ταξί)
,00
Λογαριασμοί τηλεφώνων (κινητό / σταθερό)
,00
Λογαριασμοί ηλεκτρικού / γκαζιού
,00
Τέλη ακινήτων
,00
Ασφάλειες
,00
Έξοδα σίτισης
,00
Λογαριασμοί πιστωτικών καρτών
,00
Δάνειο αυτοκινήτου
,00
Συνδρομές τηλεόρασης
,00
Επισκευές κατοικίας
,00
Ένδυση / Υπόδηση
,00
Έπιπλα / οικιακά είδη
,00
Αποταμιεύσεις και επενδύσεις
,00
Έξοδα διακοπών
,00
Φόρος εισοδήματος
,00
Δίδακτρα
,00
Άλλες δαπάνες
,00

Σύνολα
Συνολικό μηνιαίο εισόδημα
,00
Συνολικές μηνιαίες δαπάνες
,00
Υπόλοιπο
,00