Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής χρήστες) από τον διαδικτυακό τόπο www.uci.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη χρήση που θα κάνει η εταιρεία UCIΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (εφεξής UCIΕΛΛΑΣ) σχετικά με τα προσωπικά δεδομέναπου συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική αναφέρεται σε πληροφορίες όπως για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο.Στην UCI ΕΛΛΑΣ αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για το λόγο αυτό θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές τηρώντας αυστηρά όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουνοιδιατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από την UCI ΕΛΛΑΣ, με έδρα στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 5, Τ.Κ. 11527, Αμπελόκηποι.

 

2. Είδος και τρόπος συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή θέτετε αυτοβούλως στη διάθεση της UCI ΕΛΛΑΣ, όταν συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπόμας, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετεcookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Για να γνωρίσετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση cookies και τα δεδομένα που συλλέγουμε ενώ πλοηγείσθε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική cookies μας.

 

3. Χρήση των δεδομένων

Πρώτον, στην UCI EΛΛΑΣ έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή, όπως και, αν καταστεί αναγκαίο, δεσμεύεστε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα ευθύνεστε εσείς για την πρότερη ενημέρωσή τους, αλλά και για την πρότερη συναίνεσή τους για να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά, και για το ότι θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Στην UCI ΕΛΛΑΣ θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

 • Για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας: Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με το δάνειό σας και τις παρασχεθείσες σε σχέση με αυτό υπηρεσίες της εταιρείας μας και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση θα υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε.

 

4. Δικαίωμα Πρόσβασης, Επεξεργασίας και Διαγραφής των δεδομένων σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την UCIΕΛΛΑΣ καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την UCIΕΛΛΑΣ, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε από την UCIΕΛΛΑΣ τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

5. Διάθεση σε τρίτους

Η UCIΕΛΛΑΣ είναι η νομικά υπεύθυνη εταιρεία για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και διαγραφή των δεδομένων σας, όταν χρειάζεται. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με το γενικό κανόνα, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας στην UCI ΕΛΛΑΣκαι δεν θα τα εκχωρήσουμε σε κανένα τρίτο.

 

6. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Στην UCI ΕΛΛΑΣ θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που θα μας δώσετε, με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

 

7. Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικές Πληροφορίες χρηστών κάτω των 18. Αν ένα παιδί έχει μοιραστεί μαζί μας Προσωπικές Πληροφορίες, παρακαλούνται οι γονείς ή ο κηδεμόνας του να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαγράψουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

 

8. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που επιτρέπει η επιχείρηση. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

 

9. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCI ΕΛΛΑΣ

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στους υπεύθυνους υπαλλήλους της UCIΕΛΛΑΣ και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την UCIΕΛΛΑΣ, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η UCIΕΛΛΑΣ δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τηλ. επικοινωνίας: 2107491823
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

10. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από την UCIΕΛΛΑΣ στις 23/05/2018. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Συχνές ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

 • Ο ρόλος του Κώδικα Δεοντολογίας +

  Με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013​, όπως ισχύει, υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσης.
 • Για τους δανειολήπτες που παρουσιάζουν ενδείξεις καθυστέρησης και όχι ληξιπρόθεσμη οφειλή τι προβλέπεται; +

  Η UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους δανειολήπτες συμβουλευτικού χαρακτήρα, με επίκεντρο την διερεύνηση των αιτιών που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξή τους στη Δ.Ε.Κ. για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων. Συνέχιση της επικοινωνίας στα επόμενα στάδια της ΔΕΚ γίνεται εφόσον συναινέσει ο δανειολήπτης. Μη ανταπόκριση σε αυτό το στάδιο δεν συνεπάγεται την απώλεια του χαρακτηρισμού του ως «συνεργάσιμου». Επίσης, οι δανειολήπτες ενημερώνονται για το «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ΔΕΚ.
 • Ποιοί υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας; +

  Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ), που διατηρούν οφειλές σε καθυστέρηση ή παρουσιάζουν ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.
 • Ποιοί εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας +

  Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν εφαρμόζεται σε:

  - Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν την 01.01.2015 εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.

  - Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος, εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.

  - Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σε περίπτωση που επιθυμεί ο δανειολήπτης κατ’ ιδίαν συνάντηση για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θα πρέπει να απευθυνθεί ; +

  Η UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ διαθέτει ειδικό σημείο επικοινωνίας για την υποδοχή ερωτημάτων, παροχή οδηγιών, την παραλαβή δηλώσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, παροχή αναλυτικότερης περιγραφής των διαδικασιών της εφόσον κρίνεται επιθυμητό καθώς και για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας με τους δανειολήπτες που υπόκεινται στο Κώδικα και συγκεκριμένα έχει ορίσει ως «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» τα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα και επί της οδού Αγγέλου Πυρρή 5.
 • Τι σημαίνει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας; +

  Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013 όπως ισχύει), κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση δανείων και δανειοληπτών, κατάλληλη για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία εντάσσεται απαραιτήτως και λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων.
  Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε στάδια:

  Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον Δανειολήπτη
  Στάδιο 2 Συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και άλλες πληροφορίες
  Στάδιο 3: Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων
  Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλων λύσεων
  Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων
 • Σε ποιο στάδιο δικαιούται ο δανειολήπτης να υποβάλλει ένσταση και για ποιο λόγο; +

  Σύμφωνα με τον Κώδικα η UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ έχει συστήσει Ειδική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, αρμόδια για το χειρισμό των ενστάσεων δανειοληπτών της. Ειδικότερα, ένσταση μπορεί να υποβάλλεται αναφορικά με τη διαδικασία που τυχόν οδήγησε στο χαρακτηρισμό ενός δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου».

  Κάθε δανειολήπτης δικαιούται να υποβάλει ένσταση μετά την κατηγοριοποίησή του ως μη συνεργάσιμου. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη από το δανειολήπτη της έγγραφης ειδοποίησης για την κατηγοριοποίηση αυτή.

  H ένσταση μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. νομικά και οικονομικά έγγραφα, αλληλογραφία με την UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ, πληροφορίες που δόθηκαν στην UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ κλπ.) γίνεται δεκτή μόνο αν είναι έγγραφη και σε συγκεκριμένη μορφή (Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ) και αποστέλλεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  - προσωπικά με παράδοση στο Ειδικό σημείο Επικοινωνίας της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ (κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αγγέλου Πυρρή 5).

  - μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:UCI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
  Αγγέλου Πυρρή 5
  Τ.Κ. 11527, Αθήνα
 • Έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να προβεί σε αντιπρόταση έπειτα από την παραλαβή γραπτής πρότασης κατάλληλης λύσης ρύθμισης; +

  Με την παραλαβή της γραπτής πρότασης κατάλληλης λύσης ρύθμισης, ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να προβεί σε μία εκ των παρακάτω ενεργειών:

  Συναίνεση
  Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης παρέχει τη συναίνεσή του στην προτεινόμενη ή σε μία από τις προτεινόμενες λύσεις.

  Γραπτή αντιπρόταση.
  Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειολήπτης αντιπροτείνει γραπτώς ζητώντας, εάν το επιθυμεί, τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα της επιλογής του.

  Γραπτή άρνηση
  Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης δηλώνει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει σε οποιαδήποτε πρόταση.
 • Πότε ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος; +

  Ένας δανειολήπτης θεωρείται «συνεργάσιμος» όταν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές, είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τους δανειστές, προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση όλων των σημαντικών πληροφοριών που αφορούν στην τρέχουσα και μελλοντική οικονομική του κατάσταση και είναι ανοιχτός σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.
 • Ποιες είναι οι οικονομικές και νομικές επιπτώσεις από τη μη συνεργασία; +

  Οι συνέπειες από τη μη συνεργασία είναι ότι ο δανειολήπτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, θα του επιβληθούν ενδεχομένως πρόσθετες χρεώσεις και στη συνέχεια μπορεί να αρχίσουν νομικές διαδικασίες εναντίον του με κίνδυνο κατάσχεσης ή/και εκποίησης της δεσμευμένης, εις όφελος του πιστωτικού ιδρύματος, περιουσίας του. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο θα συνεχίσει να είναι απαιτητό και να βαρύνει το δανειολήπτη και τυχόν εγγυητές.

  Επιπλέον, σε περίπτωση μη συνεργασίας με το πιστωτικό ίδρυμα υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (όπως από το Ν. 3869/2010 και το Ν. 4354/2015) και τυχόν πλεονεκτημάτων των οποίων ο δανειολήπτης μπορεί να τύχει εάν συνεργασθεί στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης (όπως η αποχή του ιδρύματος από δικαστικές ενέργειες ή η πιθανή εξέταση ελάφρυνσης χρέους κλπ.)
 • Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό του ως «μη συνεργάσιμος» σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί; +

  Κάθε δανειολήπτης δικαιούται να υποβάλει ένσταση μετά την κατηγοριοποίησή του ως μη συνεργάσιμου. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη από το δανειολήπτη της έγγραφης ειδοποίησης για την κατηγοριοποίηση αυτή.

  H ένσταση μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. νομικά και οικονομικά έγγραφα, αλληλογραφία με την UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ, πληροφορίες που δόθηκαν στην UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ κλπ.) γίνεται δεκτή μόνο αν είναι έγγραφη και σε συγκεκριμένη μορφή (Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ) και αποστέλλεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  - προσωπικά με παράδοση στο Ειδικό σημείο Επικοινωνίας της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ (κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Αγγέλου Πυρρή 5).

  - μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: UCI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
  Αγγέλου Πυρρή 5
  Τ.Κ. 11527, Αθήνα

  Οι δανειολήπτες θα προμηθεύονται το σχετικό έντυπο είτε από τα κεντρικά γραφεία της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ στην Αθήνα που έχουν ορισθεί ως «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» είτε από την ιστοσελίδα της UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ στο διαδίκτυο (www.uci.gr)