Καλώς ήλθατε στη UCI Ελλάς!

Η UCI Ελλάς με πλήρη επωνυμία «UCI Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Aπαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με αριθμό ΓΕΜΗ 140459601000 και διακριτικό τίτλο «UCI Greece Loan Management Services» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017 σύμφωνα με το νόμο 4354/2015, όπως ισχύει, με κύριο σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.