Το πρόγραμμα που σας προστατεύει από το stress της πληρωμής της μηνιαίας δόσης.

Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali το πρόγραμμα σας καλύπτει για διάστημα μέχρι και έξι συνεχόμενων μηνών ακόμα κι αν προσωρινά διακοπεί η εργασία σας είτε από ανεργία είτε από πρόσκαιρη ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα Προστασίας Δόσης σας καλύπτει για συνολικά 12 μηνιαίες δόσεις (ανώτατο όριο 6 συνεχομένων μηνών) με ανώτατο όριο για κάθε μηνιαία δόση το ποσό των 1.500 €.
Ο πελάτης εξασφαλίζει την πληρωμή των δόσεων του:

  • Σε περίπτωση ανεργίας, προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, εφόσον είστε ιδιωτικός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, εφόσον είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Διάρκεια

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προγράμματα είτε για 3 είτε για 5 χρόνια διάρκεια ασφάλισης.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ και υπολογίζεται ως ποσοστό % επί του εκάστοτε κεφαλαίου .
Κόστος κάλυψης 3 χρόνων : 4,58‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου
Κόστος κάλυψης 5 χρόνων : 7,15‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου

Παράδειγμα:
Εάν το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου σας είναι 100.000,00€ το ασφάλιστρο για 3 χρόνια κάλυψη είναι 458€ και για 5 χρόνια κάλυψη είναι 715€.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;