ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.

(τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 14/11/2014)

 

1. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 Δαπάνες για νομικό έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο επί του/ων ακινήτου/ων που πρόκειται να προσημειωθεί/ούν. Μελέτη και αλληλουχία τίτλων, λοιπών εγγράφων και πιστοποιητικών. (*) Ποσό δανείου:
  • Έως €60.000: €227
  • Από €60.001 έως €150.000: €307
  • Από €150.001 έως €300.000: €380
  • Από €300.001 και πάνω: €410
2 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο επί του/ων ακινήτου/ων που πρόκειται να προσημειωθεί/ούν, για τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας του. Μελέτη σχεδίων, κατόψεων, σχεδιαγραμμάτων και λοιπών εγγράφων. (*) €225
3 Δαπάνες για προσημείωση ακινήτου/ων προς εξασφάλιση του δανείου και εγγραφή της/ων σχετικής/ων αποφάσεως/ών επί του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου. Συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αιτήσεως για δήλωση δικαιωμάτων (βαρών) στο Κτηματολογικό Γραφείο. (*) Τα πραγματικά καταβαλλόμενα έξοδα
4 Δαπάνες για άρση αποφάσεως περί εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και μεταγραφή της αποφάσεως στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. (*) Τα πραγματικά καταβαλλόμενα στους συνεργαζόμενους δικηγόρους, πλέον εξόδων υποθηκοφυλακείου και λήψεως πιστοποιητικών
5 Έξοδα εκάστης πιστοποίησης προόδου εργασιών (εισπράττεται στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης, επισκευής όπου το ποσό του δανείου εκταμιεύεται τμηματικά) (*) €110
6 Τροποποίηση - μεταβολή όρου υπογεγραμμένης δανειακής σύμβασης €150

 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 17/10/2014)

1 Έξοδα αποστολής επιστολής καθυστέρησης  Ανέξοδα
2 Ενημερωτική επιστολή προσυμφωνημένης αλλαγής επιτοκίου από σταθερό σε κυμαινόμενο Ανέξοδα
3 Μηνιαία ανάλυση πληρωμών Ανέξοδα
4 Πληροφορίες υπολοίπου δανείου/μηνιαίας πληρωμής Ανέξοδα
5 Ενημερωτική επιστολή ολικής αποπληρωμής δανείου και εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης Ανέξοδα
6 Ενημέρωση Χρήσης Έτους (για φορολογική χρήση) Ανέξοδα
7 Ενημερωτική επιστολή για τυχόν μεταβολή του δείκτη επιτοκίου Ανέξοδα
8 Έξοδα αποστολής εξωδίκου ή επιστολών μέσω δικαστικού επιμελητή Τα πραγματικά καταβαλλόμενα στους συνεργαζόμενους δικηγόρους/δικαστικούς επιμελητές 
9 Επανέκδοση και αποστολή μηνιαίας ανάλυσης πληρωμών μέσω:
  • ΕΛΤΑ
  • FAX
  • EMAIL

  • €5
  • €3,20
  • €1,80
10 Αναλυτική ενημερότητα δανείου Ανέξοδα
11 Αναλυτική κίνηση στεγαστικού δανείου €150
12 Αναλυτική κίνηση προσωπικού δανείου €25
13 Καταβολή ποσού του δανείου σε μη συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής (μόνο για στεγαστικά δάνεια) €30
14 Επίσημες επικυρώσεις από δικηγόρο αντιγράφων από πρωτότυπες συμβολαιογραφικές πράξεις €20 ανά επικύρωση
15 Αντίγραφα από το Αρχείο της UCI €12 ανά αντίγραφο

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για εργασίες ή υπηρεσίες που δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις, ύστερα από αίτημα ή υπαιτιότητα του πελάτη, είναι δυνατόν να εισπράττονται έξοδα κατά την εύλογη κρίση της Διεύθυνσης των Μονάδων, με βάση το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας ανάλογες προς παρεμφερείς τιμολογημένες περιπτώσεις.

(*) Οι εργασίες που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο επιβαρύνονται με ΦΠΑ όπου ο νόμος το επιβάλει.

Το παρόν τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, με ανάρτηση του σε εμφανές σημείο εντός των καταστημάτων της UCI, είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα UCI.gr

 

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για κάθε συναλλαγή με την UCI, η οποία κατά τη γνώμη σας δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά από τον υπάλληλο/προϊστάμενο της υπηρεσίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζάς μας (τηλ. Επικοινωνίας 8011005005), Αγγέλου Πυρρή 5 Αθήνα 11527 η οποία θα ανταποκριθεί άμεσα

Επιπλέον, εφόσον θεωρήσετε ότι παρά την προσφυγή σας στα αρμόδια όργανα της UCI δεν έχει αντιμετωπισθεί το πρόβλημά σας ικανοποιητικά, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Μασσαλίας 1, Τ.Κ. 10680, Αθήνα, τηλ. 210 3376700, φαξ 210 3238821 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)