Μακροπρόθεσμες Λύσεις

Λύσεις που η UCI ΕΛΛΑΣ εξετάζει σε περιπτώσεις που η αδυναμία αποπληρωμής είναι μακροχρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην UCI ΕΛΛΑΣ, μπορούν να προταθούν οι παρακάτω λύσεις.

Παράταση της διάρκειας του δανείου

Η UCI ΕΛΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου με σκοπό την καταβολή μιας νέας μειωμένης μηνιαίας δόσης.*

* Οι μακροπρόθεσμες λύσεις που περιγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης μελέτης της κάθε μιας περίπτωσης, ανάλογα με τα στοιχεία που ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει. Η δυνατότητα ύπαρξης τους στο σύνολο τους, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι και οι ενδεικνυόμενες σε όλους τους δανειολήπτες.