Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει ειδικά τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής: οι Χρήστες) του διαδικτυακού τόπου www.uci.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (εφεξής UCI ΕΛΛΑΣ), με έδρα στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 5, Τ.Κ. 11527, Αμπελόκηποι.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

Στην UCI ΕΛΛΑΣ αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για τον λόγο αυτό θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές τηρώντας αυστηρά όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο.

Πως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Στην περίπτωση αυτή θέτετε αυτοβούλως στη διάθεση της UCI ΕΛΛΑΣ, όταν συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας παρέχετε εσείς, στο πλαίσιο ερωτήματος σχετικά με οφειλή σας ή στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συναλλαγή με την εταιρεία μας ή υποβάλλοντας υποψηφιότητα για θέση εργασίας στη UCI Ελλάς με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος
  • Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετε cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Για να γνωρίσετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση cookies και τα δεδομένα που συλλέγουμε ενώ πλοηγείσθε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική cookies μας.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Καταρχήν, στη UCI EΛΛΑΣ έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας είναι ακριβή, πλήρη και αληθή, όπως και, ότι, αν καταστεί αναγκαίο, δεσμεύεστε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών. Εκτός αυτού, θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, έχετε ήδη εξασφαλίσει την πρότερη ενημέρωση και συναίνεσή τους να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά και για το ότι θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.

Στην UCI ΕΛΛΑΣ θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με το δάνειό σας και τις παρεχόμενες σε σχέση με αυτό υπηρεσίες της εταιρείας μας και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση θα υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε. Χρησιμοποιούμε επίσης το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας για την αξιολόγησή σας για κάποια ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία μας. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της UCI Ελλάς, που τα επεξεργάζονται μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλετε εσείς διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα λαμβάνετε την επικοινωνία που έχετε ζητήσει. Τα βιογραφικά σημειώματα διατηρούνται στην εταιρεία μας μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της κάθε διαδικασίας προσλήψεων και στη συνέχεια καταστρέφονται με ασφάλεια.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσουμε. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε, ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCI ΕΛΛΑΣ και με κάθε τρόπο, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την UCI ΕΛΛΑΣ, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η UCI ΕΛΛΑΣ δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η εταιρεία μας δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τον τρόπο προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκ μέρους τρίτων, με τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων διασυνδέεται η ιστοσελίδα μας. Κατά συνέπεια, οι Χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται προηγουμένως από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων (κατά την έννοια του GDPR) έχετε τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα φορητότητας και δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCI που μπορείτε να βρείτε εδώ. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCI ΕΛΛΑΣ τηλ. επικοινωνίας: 2107491823, e-mail: dpolms@uci.com. Επίσης, εφόσον θεωρείτε ότι προβάλλονται τα δικαιώματά σας, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr>Τα δικαιώματά μου> Υποβολή καταγγελίας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από την UCI ΕΛΛΑΣ στις 27/05/2020. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.