Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη χρήση των cookies σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σας ενημερώνουμε για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.uci.gr (εφεξής, η «Ιστοσελίδα»), που ανήκει στην εταιρεία UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (εφεξής, “UCI”).

 Ο στόχος αυτής της Πολιτικής είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη χρήση που χρησιμοποιεί αυτός ο Ιστότοπος για το σύστημα cookies, τον σκοπό των χρησιμοποιούμενων cookies, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείρισή τους. 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ TA COOKIES ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ?

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies ή / και παρόμοιες τεχνολογίες που αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες κατά την περιήγησή σας. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ διαφορετικούς σκοπούς, όπως, για παράδειγμα, την αναγνώρισή σας ως χρήστη, τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας ή την προσαρμογή του τρόπου εμφάνισης του περιεχομένου σε εσάς.

 H UCI μπορεί να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας, εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά της cookies καθώς και cookies από τρίτα μέρη για αναλυτικούς σκοπούς και για να σας δείξουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενός προφίλ που έχει δημιουργηθεί από τις συνήθειες περιήγησής σας (για παράδειγμα, σελίδες που επισκεφτήκατε).

 Τα cookies μπορούν να διαβαστούν μόνο από την υπηρεσία ή την εφαρμογή που τα έχει εκδώσει, και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκτελέσιμα αρχεία, ούτε μπορούν να περιέχουν ιούς υπολογιστών.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ COOKIES

 Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια κατηγοριοποίηση των cookies. Ωστόσο, το ίδιο cookie μπορεί να συμπεριληφθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Κατηγορίες cookies σύμφωνα με την οντότητα που τα διαχειρίζεται:

 Ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τον υπολογιστή ή τον τομέα από τον οποίο αποστέλλονται τα cookies και αντιμετωπίζει τα ληφθέντα δεδομένα, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε:

– Ιδία cookies: Αυτά είναι τα cookies που αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο ίδιος ο συντάκτης και από τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.

– Cookies τρίτων μερών: Αυτά είναι τα cookies που αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από υπολογιστή ή τομέα που δεν διαχειρίζεται ο εκδότης, αλλά από άλλη οντότητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω cookies.

Αυτά τα cookies που εγκαθίστανται από υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο ίδιος ο εκδότης, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών διαχειρίζονται από τρίτο μέρος, δεν θα θεωρούνται cookies.

Κατηγορίες cookies ανάλογα με το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργοποιημένα:

Σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργοποιημένα στον τερματικό εξοπλισμό, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε:

– Cookies επίσκεψης (session): Είναι ένας τύπος cookie που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που ενδιαφέρονται μόνο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης σε μία μόνο περίπτωση. 

– Μόνιμα cookies (permanent): Πρόκειται για έναν τύπο cookie στον οποίο τα δεδομένα εξακολουθούν να αποθηκεύονται στο τερματικό και μπορούν να προσπελαστούν και να υποστούν επεξεργασία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ορίζεται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για το cookie, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως αρκετά χρόνια.  

Κατηγορίες cookies ανάλογα με το σκοπό τους:

 Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω cookies, μπορούμε να τα διακρίνουμε μεταξύ τους σε:

Τεχνικά cookies (απαραίτητα): Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγηθεί σε μια ιστοσελίδα και να χρησιμοποιεί τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν, όπως, για παράδειγμα, προσδιορισμός της περιόδου λειτουργίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης, μνημόνευση των στοιχείων που συνθέτουν μια παραγγελία, πραγματοποίηση μιας διαδικασίας αγοράς, υποβολή αιτήματος εγγραφής ή συμμετοχής σε μια εκδήλωση, χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, αποθήκευση περιεχομένου για μετάδοση βίντεο ή / και ήχου κ.λπ.

– Cookies προσαρμογής (προτιμήσεις): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά, προκαθορισμένα με βάση μια σειρά κριτηρίων στο τερματικό του χρήστη, όπως, για παράδειγμα, τη γλώσσα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου πραγματοποιείται πρόσβαση στην υπηρεσία, στις ρυθμίσεις ώρας ή περιοχής κ.λπ.

– Cookies Ανάλυσης (στατιστική): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν στον διαχειριστή τους να παρακολουθεί και να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών των ιστότοπων με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του τύπου cookie χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστότοπων, προκειμένου να εισαχθούν βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης των δεδομένων χρήσης που έγιναν από τους χρήστες της υπηρεσίας.

– Cookies Διαφήμισης (marketing): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, όπου ενδείκνυται, έχει συμπεριλάβει ο συντάκτης σε μια ιστοσελίδα, βάσει κριτηρίων όπως το επεξεργασμένο περιεχόμενο ή τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων.

– Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης (marketing): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, όπου ενδείκνυται, έχει συμπεριλάβει ο συντάκτης σε μια ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που αποκτώνται μέσω της παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προφίλ για την προβολή διαφημίσεων βάσει αυτού. 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COOKIES?

Μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τη διαχείριση των cookies που πραγματοποιούνται από αυτήν την ιστοσελίδα πατώντας το κουμπί “Ρυθμίσεις cookies” που παρουσιάζουμε παρακάτω:


 Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε μια πλήρη και λεπτομερή λίστα με όλα τα cookies, ανά κατηγορίες, τα οποία διαχειρίζεται αυτή η ιστοσελίδα τότοπος, κάνοντας κλικ στο κουμπί “Λίστα cookies” που εμφανίζεται παρακάτω:

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, να αποδεχτείτε, να απορρίψετε ή να επιλέξετε τα cookies των οποίων η εγκατάσταση επιτρέπει και ποια όχι. Για να το κάνετε αυτό, και ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης / συσκευής που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω: