Συχνές ερωτήσεις οφειλετών στεγαστικών δανείων

Γιατί να κάνω ρύθμιση του δανείου μου;

Η διευθέτηση του δανείου, σας απαλλάσσει άμεσα από τους τόκους υπερημερίας, και συνεπώς δεν επιβαρύνεται περαιτέρω η οφειλή σας. Επιπλέον, η μείωση της δόσης σας θα σας επιτρέψει να εξυπηρετείτε ομαλά το δάνειό σας, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες συνέπειες της υπερημερίας.

Σε τι θα βοηθήσει ένας εγγυητής;

Η προσθήκη εγγυητή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τους όρους αποπληρωμής της οφειλής σας διευκολύνοντας την ομαλή εξυπηρέτησή της.

Πόσο μπορώ να μειώσω τη δόση μου και για τι χρονικό διάστημα;

Στην UCI ΕΛΛΑΣ εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια ώστε η νέα δόση να είναι εναρμονισμένη με τα τωρινά οικονομικά σας δεδομένα και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η αύξηση του άληκτου κεφαλαίου του δανείου σας. Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φθάσει τους 24 μήνες.

Τι πρέπει να κάνω για να διευθετήσω το δάνειο μου;

Να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 7491800 ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία, στην ακόλουθη διεύθυνση: UCI ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Γράμμου 71, 151 24 Μαρούσι