Συχνές ερωτήσεις οφειλετών καταναλωτικών δανείων και καρτών

Γιατί να κάνω ρύθμιση του δανείου μου;

Η διευθέτηση του δανείου, σας απαλλάσσει άμεσα από τους τόκους υπερημερίας, και συνεπώς δεν επιβαρύνεται περαιτέρω η οφειλή σας. Επιπλέον, η μείωση της δόσης σας θα σας επιτρέψει να εξυπηρετείτε ομαλά το δάνειό σας, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες συνέπειες της υπερημερίας.

Αδυνατώ να πληρώσω τη δόση του καταναλωτικού μου δανείου. Μπορώ να κάνω ρύθμιση;

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας , που χειρίζεται θέματα ρυθμίσεων θα προβεί στην εξέταση του αιτήματός σας και θα σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για την περίπτωσή σας βάσει των στοιχείων που μας προσκομίσατε.

Σε τι θα βοηθήσει ένας εγγυητής;

Η προσθήκη εγγυητή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τους όρους αποπληρωμής της οφειλής σας διευκολύνοντας την ομαλή εξυπηρέτησή της.

Τι πρέπει να κάνω για να διευθετήσω το δάνειο μου;

Να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 7491800. Να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία, στην ακόλουθη διεύθυνση: UCI ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Γράμμου 71, 151 24 Μαρούσι