Βραχυπρόθεσμες Λύσεις

Οι λύσεις που προτείνει η UCI ΕΛΛΑΣ σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει παροδικά – βραχυπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα (μειωμένο εισόδημα, απώλεια εργασίας, έκτακτα προσωπικά – οικογενειακά έξοδα που βγάζουν εκτός τον οικογενειακό προϋπολογισμό κ.α.) είναι οι εξής:

Μειωμένη δόση για διάρκεια έως 2 έτη

Με αυτή την λύση μπορούμε να βοηθήσουμε τον δανειολήπτη να αντιμετωπίσει τα προσωρινά αυξημένα έξοδα ή τα μειωμένα του έσοδα, προσφέροντας μια δόση αρκετά χαμηλότερη από την κανονική (με την προϋπόθεση ότι είναι παραπάνω από τους τόκους). *

Κεφαλαιοποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ήδη απλήρωτες δόσεις από προηγουμένους μήνες, δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές και συνεχίζεται η αδυναμία του δανειολήπτη για εφάπαξ αποπληρωμή αυτών, η UCI ΕΛΛΑΣ μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο κεφαλαιοποίησης μέρους της οφειλής σε συνδυασμό με νέο πλάνο αποπληρωμής.*

Μειωμένη δόση μικρότερη της δόσης μόνο τόκων για διάρκεια έως 3 μήνες.

Σε μια έκτακτη ανάγκη, η δυνατότητα πληρωμής δόσης μικρότερης της δόσης μόνο τόκων, μπορεί να προσφερθεί κατόπιν εξέτασης αν και αυτό έχει ως επίπτωση την αύξηση του οφειλομένου υπολοίπου του δανείου κατά το ποσό των μη καταβληθέντων τόκων οι οποίοι κεφαλαιοποιούνται *

* Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις που περιγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης μελέτης της κάθε μιας περίπτωσης, ανάλογα με τα στοιχεία που ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει. Η δυνατότητα ύπαρξης τους στο σύνολο τους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι και οι ενδεικνυόμενες σε όλους τους δανειολήπτες.