Νοέμβριος 2023

ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)

Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που διασφαλίζει ότι ο οργανισμός μας πληροί τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.  Η χρήση των εφαρμογών του Προτύπου ενισχύει την εταιρεία μας στο να διαχειρίζεται με ασφάλεια σημαντικά στοιχεία, όπως οικονομικές πληροφορίες, πνευματική ιδιοκτησία, στοιχεία υπαλλήλων ή πληροφορίες που μας εμπιστεύονται τρίτοι – όπως άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, […]

ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) Read More »